EĞİTİMLER
EĞİTİMLER

PADI DALIŞ KURSLARI

 • -Discover Scuba Diving 
  -Scuba Diver Course 
  -Open Water Diver Course
  -Adventure Diver Course
  -Advanced Open Water Diver Course
  -Rescue Diver Course 
  -Master Scuba Diver Course 
  -Divemaster Course 
  -Emergency First Responce Courses
  -Specialties Courses
  -Boat Diver,
  -Wreck Diver,
  -Deep Diver,
  -Dry Suit Diver,
  -Enriched Air Diver 
  -Search and Recovery 
  -Night Diver,
  -Peak Performance Buoyancy,
  -Underwater Photographer,
  -Underwater Videographer,
  -AWARE Fish Identification,
  -Underwater Navigator

Dalıcı Eğitimlerine Katılma Koşulları

DALICI EĞİTİMİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE İSTENECEK BELGELER

(*) Bir Yıldız Dalıcı

·         14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak

·         Yüzme bilmek

·         Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir.

(**) İki Yıldız Dalıcı

·         Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

·         Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

·         Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.

(***) Üç Yıldız Dalıcı

·         Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak

·         İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

·         İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

·         En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak.

 

Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- DALICILARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR:

 

(*)  Bir yıldız dalıcı:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır.

Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır.

Gece dalışı yapamaz.

(**)  İki yıldız dalıcı:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır.

Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır.

Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir.

·         Gece dalışı yapabilir.

(***)  Üç yıldız dalıcı:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır.

Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir.

Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir.

Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.

En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

 

DİDİM DİVİNG CENTER